Paris

now browsing by category

 

IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)

TÜR: ULUSLARARASI TARİH: 27-28 Nisan 2018 YER: PARİS WEB SİTESİ: http://www.ismsymposium.org/ Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli olduğunu anladılar.. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve Beşeri Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını hazırlayarak, Biyo-Kimya ve Ziraat Mühendisliği gibi yeni alt alanlarıRead More

PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

TÜR: ULUSLARARASI TARİH: 10-13 Nisan 2018 YER: PARİS WEB SİTESİ: https://www.iksadasia.org/