V. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu

TARİH: 09-11 Nisan 2019

YER: İSTANBUL

WEB SİTESİ: https://ortadogu.gelisim.edu.tr/

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi
V. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu
9-11 Nisan 2019
Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak
Orta Doğu, gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası politikanın ilgi odağı haline gelmiştir.  Bölgede farklı etnik grupların bir arada bulunması, “terör” ve “demokratikleşme” sorunlarının yükselişi, bölgesel-küresel güçlerin bölgede etkinlik mücadelesinde olması, Orta Doğu’ya yönelik akademik çalışmaların da artmasına neden olmuştur. Ancak bu çalışmaların daha çok ulus-devlet, modernleşme gibi Batılı veya Batı içinde doğmuş kavramları kullanıyor oluşu, bölgenin özgün dinamiklerinin, politik fay hatlarının ve kimliksel zenginliğinin gözden kaçırılmasına sebebiyet vermektedir. Bu da bölgenin özgün şartlarına göre tasarlanacak ve bölgede kalıcı barışı tesis edecek politik, ekonomik, toplumsal ve fikirsel zeminin inşasını güçleştirmektedir. Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için salt Batı’da üretilen teorik birikimin kullanılması, yahut gelişmiş ülkelerin tarihsel gelişimlerinin parçası olmuş unsurların doğrudan bu bölgeye uyarlanması yeterli olmayacaktır. Bölgenin istikrarlı ve huzurlu hale getirilmesi için uyarlama anlayışların ötesinde, bölgenin özgünlüğünü dikkate alan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu doğrultuda, 2018-2019 akademik yılı Bahar döneminde İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde düzenlenecek olan V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, gerek Türkiye, gerekse Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalardan seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla Orta Doğu’daki tarihsel dinamikleri; Orta Doğu halklarının kimlik oluşum süreçlerini; ulus-devlet ve modernleşme çerçevesiyle yapılan değerlendirmelerin neden olduğu çatışmaları; bölgesel politik, ekonomik ve toplumsal gelişimleri Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesisini sağlayacak yeni bir tarih ve kimlik okuması yaratma maksadıyla irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: