I.Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi (SLS 2018)

TÜR: ULUSLARARASI

TARİH: 5-7 Ekim 2018

YER: SAMSUN

WEB SİTESİ: www.slscongress.org

Kongre Çağrısı

E-Journal of Social and Legal Studies tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecektir.

Kongre teması “Sosyal Bilimlerde ve Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşım” olarak belirlenmiştir.

Kongre, sosyal bilimlerde ve hukukta var olan güncel konu ve tartışmaları ele alarak, çözüm önerilerinin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongre, sosyal bilimlerin her alanına ilişkin güncel konulara dair bildirilere açıktır. Hukuk alanında, kamu ve özel hukuk disiplinleri çerçevesinde kaleme alınan çalışmalar da kongrede yer alabilecektir. Bunlara ilave olarak, sosyal bilimler ve hukukun kesişim kümesinde yer alan konulara dair hazırlanacak çalışmalar da kongremizde tartışılabilecektir.
Bu bağlamda, sosyal bilimler ile hukukun alt disiplinlerine ve bu iki alanın kesişim kümesinde yer alan konulara ev sahipliği yapacak olan kongremiz, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, şu örnek başlıkları içerebilecektir:
Çevre, insan hakları, göç, çocuk işçiliği, silahlı çatışmalar, çatışmaların çözümü, ulusal ve uluslararası arabuluculuk girişimleri, ekonomi, ekonomik düzenlemeler, vergi, işçi ve işveren ilişkileri, sanat ve sanatçının korunması, telif hakları, sivil toplum ve sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen oluşumlar ve bunların hukuki yapıları, toplum içindeki marjinal gruplar ve sahip oldukları haklar, kadın ve hakları, kamusal alan/özel alan ayrımı, e-devlet/m-devlet, internet, internet düzenlemeleri, sosyal medya kullanımı, medya ve ifade özgürlüğü, medya yasakları ve meşruiyeti, kişisel verilerin korunması, eğitim hakkı, zorunlu eğitim uygulamaları, eğitimde seçim hakkı, din eğitimi, yönetim sistemleri ve din, laiklik, seçim sistemleri, siyasi partiler vb.
Kongreye gönderilen çalışmalar sözlü sunumposter sunumu ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilebilecektir.
Sergi Çağrısı

Kongre kapsamında birincisi düzenlenecek olan jürili uluslararası “Sanata Doku’nuş” isimli sergi, sanatçı, tasarımcı ve akademisyenlerin katılımıyla, sanat ve tasarımın ahengini buluşturmayı amaçlamaktadır. Yeni düşünceler ile fikirlerin paylaşılabileceği bir platform çerçevesinde düzenlenecek olan sergi, görsel sanatların tüm alanlarına açıktır.
Yayın İmkanları

Özetler, özet kitapçığında basılarak, kongre bitimi sonrasında katılımcılara gönderilecektir. Bilim kurulu tarafından seçilen yayınların, 2018 yılı içerisinde, İngiltere merkezli uluslararası bir yayın evinden basılması planlanmaktadır. Tam metin yayınlar için ayrıca uluslararası hakemli dergilerimiz de mevcuttur. Kalan tam metinler ise aynı yayın evi tarafından bildiri kitabı olarak basılacaktır.

Tam metinlerin basılacağı yayın evi, Doçentlik kriterleri ile akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
İletişim:

E-Posta: info@slscongress.org

Tel: 0090 545 718 22 88

SLS 2018

I.       International Congress on Social and Legal Studies

October 5-7 2018/SAMSUN/TURKEYwww.slscongress.orgCall for Papers

The 1st International Congress on Social and Legal Studies (SLS 2018) organized by E-Journal of Social and Legal Studies will be held on October 5-7, 2018 in Samsun, Turkey.
The theme of the congress will be “Multidisciplinary Approach in Social and Legal Studies”.

The Congress aims to contribute to the production of proposals by addressing contemporary issues and debates existing in social sciences and law. The congress is open to papers concerning all fields of social sciences. Papers written in public and private law are also welcomed by the congress. Plus these, contributions from the intersection set of social science and law are allowed to be discussed in the congress as well.
In this regard, the congress welcoming papers from all branches of social sciences and law, and the intersection set of these fields may include the following headings, but the scope is not limited to these headings:
The environment, human rights, immigration, child labour, armed conflicts, conflicts resolution, national and international mediation initiatives, economy, economic regulations, tax, labor relations, protection of art and artists, copyright, civil society and NGOs, non-profit organisations and their legal statutes, marginal groups in society and their rights, women and women’s rights, public/private sphere, e-state/m-state/ internet, internet regulations, social media usage, media and freedom of expression, media prohibitions and legitimacy, protection of personal data, right to education, compulsory education applications, right of choice in education, religious education, government systems and religion, secularism, electoral systems, political parties and etc.
Papers submitted to the congress can be realised as verbal presentationposter presentation and virtual presentation.Call for Exhibitions

The first international exhibition titled as “Touching the Art” aims to combine the harmony of the art and design by the involvement of artists, designers and academics. The exhibition designed in a platform where thoughts and ideas can be shared is open to all fields of visual arts.
Publication Opportunity

Abstracts will be published in an Abstract Book and will be delivered to participants after the Congress. Selected papers are planned to publish in an edited book by a UK-based in

ternational publisher within 2018. There are also international journal options for the full text contributions. The rest will be published in a proceeding by the same international Publisher.Contact:

E-Mail: info@slscongress.org

Phone: 0090 545 718 22 88

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: