GEÇMİŞ VE GELECEK BAĞLAMINDA ORTADOĞU SEMPOZYUMU

TÜR:ULUSLARARASI

TARİH: 12-15 NİSAN 2018

YER: AMMAN/ÜRDÜN

WEB SİTESİ: http://www.sobysemp.org/amman/

Şimdi olduğu gibi tarihte de çeşitli toplum ve medeniyetlerin ilgi odağı olan Ortadoğu bölgesi, aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir konumda yer almaktadır. Bölgenin bu stratejik konumunun yanı sıra önemli doğal kaynaklara sahip olması, bu sebeple de çeşitli güç unsurlarının dolaylı ya da dolaysız bir şekilde bölgede bulunmasına bölgenin çatışma alanı haline gelmesine sebep olmuştur. Elbette bu çatışmanın temelinde modern çağın ihtiyaçların meydana getirdiği güç ve çıkar endişeleri bulunmaktadır. Bugün itibariyle belki de geçmişine nazaran tarihinin en olumsuz dönemlerinden birinde olan Ortadoğu’nun bütün olumsuzluklar karşısında birleştirici ve olumlu şeylere yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu sebeple Ortadoğu’daki Dil ve Kültür; Kimlik ve Cinsiyet, Edebiyatta Kadın; Modern Ortadoğu ve Edebi Akımlar; Ortadoğu’da Roman ve Şiir Ortadoğu’da Ekonomi, Ortadoğu ve Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Ortadoğu, Ortadoğu’nun Sosyal Yapısı gibi konuların ışığında akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek meselenin tarihî, edebî, ekonomik, kültürel, siyasi, sosyolojik ve filolojik bakımdan ele alınmasının ve tartışılmasının bu alandaki literatüre önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. İlgili akademisyenleri kongreye katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: