ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ

TÜR: ULUSLARARASI

TARİH: 22-24 MART 2018

YER: BURSA

WEB SİTESİ:  http://sucev2018.org/

Günümüzde küresel olarak geleceğin en büyük ortak sorunları arasında yer alan “Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği” sorunlarının çözümlenmesi öncelikle yerel yönetimler ve onlarında üstünde olan merkezi yönetimlerin sorumluluğu altına girmektedir.

div>

Ülkemizde yerel yöneticiler seviyesinde bu konulara eğilerek neler yapılmasının gerekeceği hakkında bilgilerin bir araya toplanıp tartışılması hedefi ile 22-23-24 Mart 2018 günlerinde dünyaca kutlanan su, meteoroloji ve orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Özellikle Dünya’da ve ülkemizde su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve yerel yönetimlerden merkezi yönetimlere varıncaya kadar değişik idari kademelerdeki su sorunlarının belirlenmesi, tartışılması ve çözüm yöntemlerinin araştırılması ahenkli ve eşgüdümlü bir silsileyi gerektirmektedir. Halktan yerel yönetimlere oradan büyükşehir belediyelerine, değişik kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar varan yetkililer tesbih tanelerine benzer şekilde uyum içinde olduklarında ülke ve yerel yönetimlerin su sorunlarına sağlıklı ve verimli çözümleyici cevaplar bulunabilir. Bugün ülkemizde su kullanımı en alt birimlerini teşkil eden yerel yönetimlerin kendi su sorunlarında elde ettikleri tecrübe, bilgi ve çözüm birikimlerini benzeri diğer yönetimlerle paylaşabilmeleri için ortak tartışma ve çözüm teklif etme toplantılarının sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple 2018 Mart ayında, ülkemizdeki tüm yerel yöneticilerin katkısı beklenerek bir kongrenin yapılması planlanmıştır. Bu toplantı ile aşağıdaki faydaların sağlanması beklenmektedir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: