IV. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

TÜR: ULUSLARARASI

TARİH: 27-29 Nisan 2018

YER: Budapeşte-Macaristan

WEB SİTESİ: http://afroeurasia.org/main/c/2018/tr/

IV. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi bir “Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri” kongresidir.

Dünya tarihinde medeniyetler arası etkileşimlerin ve değişimlerin ana coğrafyası olan Afro-Avrasya,  1500’lü yıllardan itibaren mekânsal genişlemesini tamamlamış ve modern Avrupa dünyasının inşa edilmesiyle birlikte “Eski Dünya” kavramsallaştırmasıyla arka planda bırakılmıştır. Bu dönüşüm Afro-Avrasya coğrafyasının tarihi süreçteki merkezi konumunu parçalamış ve bu parçalar dünya sisteminde yeniden tanımlanmıştır.

Modern dünya sisteminin oluşumunun ve Batı dünyasının merkeze uzanan tarihsel dönüşümünün açıklanmasında Afro-Avrasya uluslararası sistemi ve onun parçaları arasındaki etkileşimler anahtar rol oynamaktadır.

Buradan hareketle ilk tecrübeyi Kazakistan’da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet h

avzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi Afro-Avrasya’nın denge şehri İstanbul’da gerçekleştirdik. Afro Avrasya konferans serisinin IV. ayağının bir başka medeniyet havzası olan Budapeşte/Macaristan‘da gerçekleştirilecek olması medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin kesiştiği coğrafyalardan birine dönüş anlamına gelmektedir.  Bu amaçla tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: